Kontakt


Pokaż centrum Krakowa na większej mapie

Adres
ul. Straszewskiego 27 pokój nr 3
31-007 Kraków
Telefon
12 4231490 lub 12 6633206


Szczegółowe dane kontaktowe

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność" UJ

sekretariat

8:00–14:00,
wtorek – 11:00-17:00

kasa

10:00–14:00,
wtorek – 10:00-17:00

 

 

Deklaracja

Oświadczam, że pragnę wstąpić do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” UJ i zobowiązuję się płacić składki członkowskie.

 

 

Równocześnie oświadczam, że nie jestem członkiem innego związku zawodowego.

 

Imię: …………………………………………..

Nazwisko: ……………………………………..

Data urodzenia: …………………………………

Adres zamieszkania: ……………………………

 

Jednostka organizacyjna UJ: …………………….

Tytuł: ……………………………………………..

Stanowisko: ………………...…………………….

 

Kraków, dnia………… Podpis