Komisja zakładowa

Komisja Zakładowa NSZZ „S" UJ – kadencja 2018-2022
1. Jerzy Serwacki przewodniczący W. Prawa
2. Bogusław Dopart   W. Polonistyki
3. Janusz Drebot prezydium W. BBiB
4. Barbara Dudek zrezygnowała w styczniu 2020 r W. Chemii
5. Franciszek Gajewski prezydium Koło Kampusu
6. Ada Gross-Kołłoczek prezydium JCJ
7. Hubert Harańczyk   W. FAiIS
8. Małgorzata Jasek prezydium  
9. Leszek Kowanetz   W. GiG
10. Jakub Krzysztonek   BJ
11. Wojciech Magdziarz prezydium KE zmarł 27.VII.2022
12. Edward Malec prezydium, z-ca przew. W. FAiIS
13. Jarosław Mikulski prezydium, sekretarz W. ZiKS
14. Ewa Niewitała prezydium AC
15. Robert Noszczyński   pion kanclerza
16. Tomasz Panz   W. BBiB
17. Piotr Pasowicz prezydium, z-ca przew. W. ZiKS
18. Danuta Piwowarska   zmarła 10.X.2021
19. Małgorzata Rachwalska prezydium, sekretarz  
20. Marek Sawicki prezydium, z-ca przew., skarbnik W. Biologii
21. Piotr Słowik   W. ZiKS
22. Tomasz Strojny   Pion prorektora ds.rozwoju
23. Barbara Suchoń-Chmiel   W. Filologiczny
24. Tomasz Szatkowski   W.Polonistyki
25. Edward Szmyd prezydium  
26. Robert Urbaniec   Pion prorektora ds.rozwoju
27. Piotr Witkowski   BJ
28. Dorota Żołnierczyk   W. BBiB

 K O M I S J E   W Y D Z I A Ł OW E   NSZZ

                              „SOLIDARNOŚĆ”

                                                    2018 - 2022                                                    

 

 

Prawa i Administracji

 

                            Przew.   Jerzy Serwacki 

                            Czł.       Krzysztof Kopacz  -  przedst. do Rady Wydziału

                                           

 

Historyczny    

                                       --------------------

                             

 

 

Filologiczny

 

                                     Przew.   Barbara Suchoń-Chmiel – przedst. do Rady Wydziału

                                     Czł.       Katarzyna Bazarnik

 

Polonistyki

 

                            Przew.    Bogusław Dopart  -  przedst. do Rady Wydziału

                            Czł.         Katarzyna Nęcek

                                          Tomasz Szatkowski

 

Zarządzania i Kom. Społecznej

 

                          Przew.   Piotr Słowik    -  przedst. do Rady Wydziału

                          Czł.       Jarosław Mikulski

                                      Piotr Passowicz

                                      Antoni Wontorczyk

 

Przedstawiciele do Rady Instytutu:

Piotr Słowik                             I. Psychologii                Stosowanej

Czesław Noworol                      I. Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Ewa Kocój                               I. Kultury

Włodzimierz Chorązki               Biblioteka Wydziałowa

 

 

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 

                         Przew.     Hubert Harańczyk   -   przedst. do Rady Wydziału

 

Matematyki i Informatyki             ------------------------

 

                    

 

 

Chemii

                                                                                                  

                           Przew.  Barbara Dudek  rezygnacja w styczniu 2020 r z funkcji przewodniczącej i z członkostwa w NSZZ"Solidaność"      

                                      Ewa Bidzińska – przedst. do Rady Wydziału

                                   

 

Biologii

 

                       Przew.      Marek Sawicki      – przedst. do Rady Wydziału        

                

                       I. Zoologii i Badań Biomed.   -  Małgorzata Kaczyńska                          

                       I. Botaniki i Ogród Bot.         -  Stefan Gawroński                         

                       I. Nauk o Środowisku           -  Marek Sawicki       

                      

Geografii i Geologii

 

                       Przew.    Leszek Kowanetz   -  przedst. do Rady Wydziału

                        I. Geografii i Gospodarki Przestrz.-   Andrzej Zborowski

                        I.  Nauk Geologicznych               -   Józefa Pawłowska    

 

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 

                            Przew.  -    Tomasz Panz    -   przedst. do Rady Wydziału

 

 

Wydział Studiów Międzynarodowych

i  Politycznych                                              -----------------

 

 Wydział Filozoficzny                                ----------------

 

Biblioteka Jagiellońska

 

                        Przew. Jakub Krzysztonek  -   przedst. do Rady Bibliotecznej

                                          Czł.      Lucyna Nowak

                                   Artur Szczęsny

                                   Robert Urbaniec

                                   Piotr Witkowski     

 

Jagiellońskie Centrum Językowe

 

Przew.    Ada Gross-Kołoczek – przedst. do Rady JCJ  

      Czł.         Maria Talaczyńska

        

                               

Administracja Centralna

 

                            Przew.         Ewa Niewitała

                            Czł.             Maria Kantor

                                              Marek Plewa

 

Koło Pracowników Administracji i Obsługi Kampusu UJ

 

                                               Przew.          Franciszek Gajewski

                           Czł.             Wiesław Daniec

                                              Kamil Górnisiewicz

                                              Grażyna Mirowska

                                              Piotr Sozański

                                              Hubert Strączek

 

 

Koło Emerytów                        

 

                            Przew.        Wojciech Magdziarz, zmarł                                               27.VII.2022 r

                            Czł.            Krystyna Łysek -
                                             zrezygnowała

                                             Zofia Schiffer, zmarła                                                       26.VIII.2020 r