Świadczenia

1. Zasiłki statutowe - udzielane członkom Związku z tytułu :

 

- urodzenia dziecka – 400 złotych – druki w sekretariacie KZ „S", należy dołączyć odpis aktu urodzenia w ciągu 6 m-cy od daty urodzenia dziecka, konieczny dowód osobisty stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej ;

 

- zgonu członka rodziny ( rodzice, małżonek, dziecko, teściowie) 300 złotych – druki w sekretariacie KZ „S", należy dołączyć odpis aktu zgonu w ciągu 6 m-cy od zaistnienia zdarzenia, konieczny dowód osobisty osoby ubiegającej się o zasiłek ;

 

- zgonu członka Związku – 500 złotych , przysługuje członkowi rodziny zmarłego – druki w sekretariacie KZ „S", z odpisem aktu zgonu i dowodem osobistym osoby uprawnionej należy się zgłosić w ciągu 6 m-cy od daty zgonu.

 

2. Pożyczka związkowa - obecnie w kwocie 150,- złotych, nieoprocentowana, udzielana dwa razy w roku członkom Związku, okres spłaty 3 m-ce, raty wpłacane w Kasie Związku, jeden żyrant – członek Związku, druki

w sekretariacie KZ „S"

 

3. Zapomogi losowe - udzielane raz w roku, podania wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami ( zaświadczenie lekarskie, wysokość zarobków lub odcinek renty ) powinny być zaopiniowane przez członka Komisji Wydziałowej ; rozpatrywane w każdy wtorek przez Prezydium lub Komisję Zakładową „S".

 

Informacja o nowych wielkościach świadczeń od 2 marca 2021 r:

 

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

ul. Straszewskiego 27 , pokój nr 3

tel. 422-10- 33 w. 32-06 , 423- 14- 90

e-mail: solidar@adm.uj.edu.pl

 

sekretariat – 8.00 – 14.00

kasa 8.00 – 14.00

 

 

Świadczenia:

 

  1. zasiłki statutowe - udzielane członkom Związku z tytułu :

 

  • urodzenia dziecka – 600 złotych – druki w sekretariacie KZ „S”, należy

dołączyć odpis aktu urodzenia w ciągu 6 m-cy od daty urodzenia dziecka,

konieczny dowód osobisty stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej ;

 

  • zgonu członka rodziny ( rodzice, małżonek, dziecko, teściowie)

500 złotych – druki w sekretariacie KZ „S”, należy dołączyć odpis aktu

zgonu w ciągu 6 m-cy od zaistnienia zdarzenia, konieczny dowód

osobisty osoby ubiegającej się o zasiłek ;

 

  • zgonu członka Związku – 700 złotych , przysługuje członkowi rodziny

zmarłego – druki w sekretariacie KZ „S”, z odpisem aktu zgonu i dowodem osobistym osoby uprawnionej należy się zgłosić w ciągu

6 m-cy od daty zgonu.

 

  1. pożyczka związkowa - obecnie w kwocie 150,- złotych, nieoprocentowana, udzielana dwa razy w roku członkom Związku, okres spłaty 3 m-ce,

raty wpłacane w Kasie Związku, jeden żyrant – członek Związku, druki

w sekretariacie KZ „S”

 

  1. zapomogi losowe - udzielane raz w roku, podania wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami ( zaświadczenie lekarskie, wysokość zarobków lub odcinek renty ) powinny być zaopiniowane przez członka Komisji Wydziałowej ; rozpatrywane w każdy wtorek przez Prezydium lub Komisję

Zakładową „S”.

 

 

 

 

 

Porady prawne z zakresu spraw pracowniczych i innych spraw członków NSZZ „Solidarność" UJ są udzielane przez panią mgr Małgorzatę Sierdzińską w poniedziałki w godzinach od 9.30 do 11.30 w lokalu Komisji Zakładowej NSZZ „S" UJ przy ul. Straszewskiego 27, pokój nr 3.

 

Zapraszamy członków Związku do korzystania z możliwości uzyskania porad prawnych.

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność" UJ